Komisariát

Záväzné pokyny pre Púť do Svätej zeme

Záväzné pokyny pre „Púť do Svätej Zeme“.

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli vyplniť prihlášku na púť do Svätej zeme.  Termín konania púte je : 02.10.2012 - 09.10.2012.

Zodpovedný sprievodca: P. Pio Ján Kalinský OFM

Kontakt: 0908 595 939 ,e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. web: www.komisariat.sk

Cena púte je: 675 EUR, ktorú prosíme  uhradiť na františkánsky účet číslo:2667520011/1100 vedený v Tatra banke a ako VS vaše rodné číslo.

Platí sa tiež 40 EUR obslužné ( vyberá sa na letisku pred odletom sprievodcom púte). Ak ste v záväznej prihláške uviedli záujem o komplexné poistenie, uhraďte sumu 17,50 EUR na účet číslo:2667520011/1100 vedený v Tatra banke a VS vaše rodné číslo.

Cestovné doklady: Každý účastník púte musí mať vlastný platný cestovný doklad s platnosťou minimálne 6 mesiacov od termínu ukončenia púte. Upozorňujeme na aktuálne údaje v cestovnom doklade, ktoré sa musia zhodovať s údajmi na záväznej prihláške.

Stretnutie účastníkov púte bude v odletovej hale letiska v Bratislave dňa 02.10.2012 o 9,00 hod.

Dopravný prostriedok: - letecky : letisko Bratislava – Tel Aviv a späť (Odlet lietadla je dňa 02.10.2012 z letiska o 12.05 hod. a prílet dňa 09.10.2011 o 10.40 hod).

- klimatizovaný autobus: miestami vo Svätej Zemi.

Ubytovanie: ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením.

Program:

  1. deň: priletíme do Tel Avivu, presunieme sa do Betlehema, kde bude ubytovanie s večerou.

  2. deň: navštívime baziliku Narodenia Ježiša Krista, pokračujeme jaskyňou Mlieka ,Poľom pastierov. Ďalej putujeme do Ain Karem, miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety a končíme návštevou miesta narodenia Jána Krstiteľa.

  3. deň: Jeruzalem – putujeme Olivovou horou - kostol Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Pokračujeme Getsemanskou záhradou, bazilikou Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/ kostol Hrobu Panny Márie.

  4. deň: Jeruzalem – púť začíname prehliadkou starého mesta - bazilika Božieho hrobu, pokračujeme kostolom odsúdenia a kostolom bičovania p. Ježiša. Nasleduje krížová cesta ( Via dolorosa), pokračujeme Horou Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie.

  5. deň: Ráno začíname v Betánii prip. návštevou Lazárovho hrobu. Pri rieke Jordán si obnovíme krstné sľuby. Prechádzame Judskou púšťou, navštívime Mŕtve more s možnosťou kúpania. Prípadná návšteva Qumránu, Massady ( závisí od záujmu pútnikov).

  6. deň: Presunieme sa do Galilei – Hora Tábor, kde si pozrieme kostol Premenenia Pána, miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej a Nazaret - baziliku Zvestovania, Kostol sv. Jozefa.

  7. deň: Ďalej putujeme po okolí Genezaretského jazera – hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra.

  8. deň: Odchádzame na letisko a v duchu sa lúčime so svätými miestami.

 

Prípadné zmeny v programe si vyhradzuje sprievodca púťou v závislosti od situácie v Izraeli a času odletu.

Ostatné informácie - oblečenie, očkovanie, platenie: So sebou na púť doporučujeme vziať si tričká s krátkym rukávom, pohodlné nohavice príp. sukňu, plavky na kúpanie v Mŕtvom mori, osobné hygienické veci. Pri večernom ochladení, a taktiež v klimatizovaných priestoroch, môžete využiť ľahké pulóvre, príp. tričká s dlhými rukávmi. Upozorňujeme nebrať si tričká na ramienka na pútnické miesta. Obuv si vziať pevnú na chodenie a sandále. Pri cestách do Svätej Zeme nie je vyžadované žiadne očkovanie. Vezmite si so sebou vreckové na zakúpenie občerstvenia cez obed, na kúpu darčekov a pod. Na mieste je najvhodnejšie vymieňať USD alebo EUR v hotovosti (je nutné počítať s určitým odpočtom za operáciu). Pri obsluhe, v reštauráciách, a pod., sa očakáva prepitné vo výške 10 % z účtu.

 

Storno podmienky: Zrušenie účasti na púti je účastník povinný urobiť e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a pre potvrdenie doručenia mailu telefonicky na 0908 595 939. Rozhodujúci je dátum doručenia e-mailu. V takom prípade je účastník povinný uhradiť vzniknuté náklady pri vybavovaní púte. Tieto predstavujú výšku:

- do 45 dní pred začiatkom odletu 100,- EUR/osoba
- od 44 do 30 dní pred dňom odletu 30 % ceny púte
- od 29 do 20 dní pred dňom odletu 50 % ceny púte
- od 19 do 10 dní pred dňom odletu 80 % ceny púte
- v dobe kratšej ako 10 dní pred dňom odletu 100% ceny zájazdu

 

Koniec záväzných pokynov.