Komisariát

Jeruzalemský kríž, symbol Svätej zeme


Pôvod a história

 

gotfrid

        Čo sa týka jeho pôvodu, nemáme spoľahlivé informácie. Mnohí si asociujú tento symbol s križiackym kráľovstvom, ktoré bolo založene v roku 1099. V skutočnosti však nachádzame jeho vyobrazenie na minciach, pečiatkach a vlajkách, ktoré nič nemajú spoločné so svetom križiakov. "Jeruzalemský kríž" sa spája i s menom Godefroya z Bouillonu (1060-1100) lotrínskym vojvodom, jedným z vodcov prvej križiackej výpravy. Práve s križiackymi výpravami "Jeruzalemský kríž" získava svoje duchovné postavenie, stáva sa politickým symbolom a symbolom územnej identity a jednoty.

         Viac pravdepodobným pôvodcom "Jeruzalemského kríža" je však podobný grécky kríž, kde namiesto malých krížikov sa nachádzali bodky. Tento kríž bol používaný prvotnou kresťanskou komunitou na Blízkom Východe počas Rímskeho panovania už tisíc rokov pred križiackymi výpravami. V skutočnosti mnohé symboly, ktoré boli nájdené na rôznych miestach Svätej Zeme odkazujú na "Jeruzalemský kríž", vrátane niektorých mozáik, na ktorých sa javí dokonale identický s aktuálnym vyobrazením.

 

Význam

Františkáni vo Svätej zemi prijali tento kríž ako svoj znak nielen pre jeho historické pozadie, ale i pre fakt, že nám pripomína Kristovo umučenie a jeho univerzálnu vládu nad celou zemou.

jeruzkriz2Kríž v súčasnej podobe sa začína objavovať v bizantskom období. Vyjadruje dielo vykúpenia, keď Kristus Pána celého Vesmíru, smrťou na kríži vykúpil celý svet (štyri malé križiky symbolizujú štyri svätové strany) a preto je aj nazývaný "kozmickým krížom".

 

Križiaci si urobili z kríža svoj erb a k prvému významu pripojili ďalší, keď päť krížov na bielom plátne má znamenať i päť rán a klincov, ktorými bol pribitý Kristus na drevo kríža.Františkáni v Kustódii Svätej zeme prijali tento svoj kríž ako svoj znak s oboma jeho významami, ktoré i dnes nestratili na svojej platnosti.

V roku 1900 pápež Lev XIII. ustanovil tzv. „kríž pútnika", ktorý je ten istý Jeruzalemský kríž, ozdobený malími medailónikmi zobrazujúcimi scény z evanjelia.